AUTOMATION & ELTEKNIK
worldwide 

 WE DEVELOP – WE PRODUCE – WE DELIVER 

OM APOCCA 

APOCCA är ett ingenjörsföretag inom automation, industriell elteknik och projektledning. Vi erbjuder allt från rådgivning och förstudier till kompletta automationslösningar inklusive hårdvara, driftsättning och service.

APOCCA har i dag kontor i Kristianstad, Malmö och Singapore. Tillsammans med MLK är vi 40 anställda och våra medarbetare har lång erfarenhet inom sina expertisområden.

Vi är på väg in i den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0. Fabriker digitaliseras för att bli mer produktionseffektiva, flexibla, konkurrenskraftiga och få ökad kvalitet. Automation är framtiden och vi är med och driver på den utvecklingen.

WE DEVELOP – WE PRODUCE – WE DELIVER 

VÅRA EXPERTISOMRÅDEN

Vi är ett företag med stor erfarenhet. Därför kan vi ta på oss automationsuppdrag från de allra flesta branscher över hela världen.

Under årens gång har vi blivit extra specialiserade inom:

Tillverkningsindustri – Processindustri
Materialhantering – Marin och Offshore

Automation

Automation är en viktig del i alla typer av produktionsprocesser och en avgörande faktor när det kommer till konkurrenskraft. Våra ingenjörer har lång erfarenhet av flera olika processer och utvecklingsverktyg.

Elteknik

Vi tar hand om hela elprojektet – från konstruktion till leverans av apparatskåp, ställverk och montage och inkoppling.

Projektledning

Vi tillhandahåller projektledare för såväl små som stora projekt – antingen från vårt kontor eller på plats hos er. 

Driftsättning, service och eftermarknad

En viktig del i projektet är våra driftsättande ingenjörer. De testar och säkerställer funktionaliteten hos ett system eller en maskin innan det överlämnas till kunden. 

KONTAKT APOCCA

STRIDSVAGNSVÄGEN 9
SE-291 39 KRISTIANSTAD
TEL: 044-25 31 400
E-MAIL info@apocca.se

Alexander Andersson
VD/Teknisk säljare
+46 44 25 31 407

alexander.andersson@apocca.se

Jan-Erik Liljefors
Teknisk säljare
+46 44 25 31 404

jan-erik.liljefors@apocca.se

Thomas Martinsson
Automationsingenjör/Teknisk säljare
+46 44 25 31 406

thomas.martinsson@apocca.se